Menu

ทำความสะอาดโดยปราศจากสารเคมี Cleaning without Chemicals


ห้องน้ำ
 สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนที่รุนแรง เช่น กรดไฮโดรคลอริก, กรดซัลฟิวริค, หรือ สารฟอกสี พบได้ในผลิตภัฑณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ ซึ่งทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง, ดวงตา, และทางเดินหายใจ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักถูกใช้เมื่อมันสายเกินไป เมื่อเกิดเชื้อราบนคราบสบู่ หรือ คราบแคลเซียม การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเราอย่างสม่ำเสมอจะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้


การซักผ้า ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ซักผ้าทั่วไปมักก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ และ ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผิวหนังที่เกิดอาการระคายเคืองมักมีผลมาจากสารตกค้างบนเสื้อผ้า ประเภท สารเรืองแสงที่ทำให้ผ้า “สะอาดขึ้นและสว่างขึ้น” และ น้ำหอมสังเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สารประกอบจากปิโตรเคมีประเภทฟอสฟอรัสในผงซักฟอกทั่วไปที่ก่อให้เกิดน้ำเสียกับสายน้ำของเรา


ท่อระบายน้ำ คนส่วนมากไม่ตระหนักว่าพวกเขามีปัญหาท่อระบายน้ำจนกว่าจะเกิดการอุดตันและเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ จากนั้นพวกเขาจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใส่สารเคมีเพื่อกำจัดสิ่งอุดตัน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟ เป็นสาเหตุของผิวหนังไหม้ เป็นการดีกว่าที่จะใช้เอนไซม์จากธรรมชาติในการทำความสะอาดและแก้ปัญหาอุดตันท่อระบายน้ำ โดยการทำความสะอาดท่อระบายน้ำควรทำอย่างสม่ำเสมอ โดยอาศัยความสามารถของเอนไซม์ธรรมชาติ 


สเปรย์ปรับอากาศ คุณรู้หรือไม่ว่าผลิตภัณฑ์ปรับอากาศแบบสเปรย์อัดอากาศที่มีในท้องตลาดส่วนมากจะประกอบด้วยสารประกอบ ฟอร์มาลดีไฮด์ หรือ ส่วนผสมจากน้ำหอมจากสารสังเคราะห์ เป็นสารก่อมะเร็ง และ ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ หรือ โรคหอบหืด หลีกเลี่ยงการนำผลิตภัณฑ์ปรับอากาศที่เป็นอันตรายเข้าไปในบ้านของคุณ ควรมองหาขวดสเปรย์แบบปั๊มที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติมากกว่า 'น้ำหอมจากสารสังเคราะห์'


ล้างจาน ตัวอย่างสารเคมีที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ล้างจานทั่วไปที่เป็นอันตรายและไม่เป็นมิตรต่อโลกของเรา
1. โซเดียมอัลคิลซัลโฟเนต (Sodium Alkyl Sulfonate) หรือ ซัลไฟด์โดไซเซอร์เบนซีนซัลโฟเนต (Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate) หรือ ที่คุณรับรู้ในชื่อ "เบนซิน" ที่ทำมาจากปิโตรเคมีที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. โซเดียม ลอริล ซัลเฟต (Sodium Laureth Sulfate, SLES); เป็นส่วนประกอบที่พบมากในน้ำยาล้างจานส่วนใหญ่สกัดมาจากน้ำมันปาล์ม (หรือน้ำมันจากเนื้อในเมล็ดปาล์ม) ประกอบด้วยสารไดออกซิน 1,4 (เป็นสารเคมีที่เป็นพิษมาก) ที่ได้จากกรดกำมะถันประกอบกับน้ำมัน และ ปฏิกิริยาของเอทิลีนออกไซด์ (สารประกอบจากปิโตรเคมี)
3. DEA ซึ่งเมื่อรวมกับน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์มก่อให้เกิด "Cocamide DEA" ส่วนผสมนี้ ในหลายๆประเทศมีข้อกำหนดทางกฎหมายที่ต้องระบุคำเตือนจากการใช้ส่วนผสมดังกล่าว อาจก่อให้เกิดมะเร็งจาก ไนโตรซามีน Nitrosamines


Bathroom Some of the harshest chemical cleaners are found in the bathroom. Hydrochloric and sulphuric acids, or bleach, are strong corrosives that can irritate or burn the skin, eyes and respiratory tract.These products are often used when it’s too late, when mould attaches itself to soap scum or calcium build-up. Regular use of our eco responsible cleaners will avoid this issue.


Laundry
 The ingredients in common washing powders can trigger allergic reactions among adult and child allergy sufferers, as well as cause environmental damage. Skin irritation is often provoked by optical brighteners, which attach to clothes to make them appear ‘cleaner and brighter’, and synthetic fragrances, particularly those derived from petrochemicals. Phosphorus chemicals in common washing powders also feed blue-green algae in our waterways.


Drains
 People don’t realise they have a drain problem until it’s too late and blockages cause unflattering odours. Then they go and buy chemical laden products to blast them clear. These products use sodium hydroxide, or caustic soda, and have in some cases caused serious alkaline skin burns. It’s better to use a more natural enzyme based drain cleaner as they are quite safe to use. Drain cleaning is something that should be done periodically throughout the year relying on the natural abilities of natural enzymes to break down organic build up.


Air Freshening
 Did you know that many aerosol air freshening products are about 2/3 aerosol propellant and typically include formaldehyde or other aldehydic compounds, a known carcinogen linked to allergic reaction, that can trigger asthma symptoms? To avoid bringing these intoxicating air fresheners into homes, look out for pump-spray bottles that contain natural essential oils rather than ‘fake’ synthetic fragrances.

Dishwashing examples of dangerous and/or unsustainable chemicals found in “earth friendly” dish wash detergent products are:
1. Sodium Alkyl Sulfonate, or also and more correctly referred to as Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate, as you can understand by the reference to “benzene” is made from unsustainable petrochemicals (although it is therefore palm oil free).
2. Sodium Laureth Sulfate (SLES); a very common ingredient in most dishwashing liquids, which is derived from palm oil (or palm kernel oil). It  contains 1,4  Dioxane (a very toxic chemical) as a consequence of the sulphonation and reaction with ethylene oxide (yes another petrochemical).
3. DEA, which is sometimes combined with coconut or palm oil to form “Cocamide DEA”. This ingredient requires a cancer warning in some jurisdictions because of the potential to form cancer-causing nitrosamines.

 

Scroll to Top