Menu

บอกลาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากน้ำมันปาล์ม! SAY GOODBYE TO PALM OIL!

ถึงแม้ว่าบริษัทใหญ่ๆหลายแห่งกำลังพยายามที่จะหยุดใช้น้ำมันปาล์มหรือสัญญาว่าจะจัดหาน้ำมันปาล์มจากแหล่งที่ได้รับการรับรองในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ในขณะที่ความคิดริเริ่มเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีและอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มอย่างแท้จริง แต่ก็ยังมีไม่มากพอที่จะช่วยกันอนุรักษ์ป่าที่มีค่าเหล่านี้ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของลิงอุรังอุตัง และ สัตว์ป่าอื่นๆ ที่สูญเสียถิ่นที่อยู่ของพวกมันในอัตรา 300 สนามฟุตบอลต่อชั่วโมง 


จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำมันปาล์มทั้งหมดมีแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองอย่างยั่งยืน 
ควรใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์ม โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

 

การสูญเสียวัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน

คนที่ทำงานในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มประมาณ 3.7 ล้านคน ในจำนวนนี้ หลายพันคนเป็นแรงงานเด็กที่ถูกบังคับให้ทำงานจากการเป็นทาสเพื่อใช้หนี้ และ ขบวนการค้ามนุษย์ ยิ่งไปกว่านั้น คนพื้นเมืองต้องถูกผลักดันออกจากที่ดินที่เป็นของบรรพบุรุษ เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน หลายครอบครัว รวมถึงเด็กและบุตรหลานของตน ไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย

 

ความเสี่ยงของลิงอุรังอุตัง

การตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน ทำให้ประชากรลิงบอร์เนียวอุรังอุตังลดลงครึ่งหนึ่ง หรือ ประมาณ 54,000 ตัว ตั้งแต่ปี 1980 ด้วยอัตราการลดลงนี้ คาดว่าลิงอุรังอุตังจะสูญพันธุ์ในเวลาไม่กี่ปี นี่จึงเป็นเหตุผลที่มีลิงอุรังอุตังในเวปไซด์ของเรา


หน่วยงานอนุรักษ์ลิงอุรังอุตังได้ประมาณการว่า ลิงอุรังอุตังที่อาศัยในธรรมชาติสูญหายไปมากกว่า 80% ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ Orangutan Conservancy เพื่อดูว่าเราสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างไร

 

การทำลายป่าฝน

การขยายตัวของพื้นที่เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันปาล์มได้นำมนุษย์เข้าสู่ส่วนต่างๆของป่าฝนที่ไม่เคยถูกรุกรานในหลายร้อยปีที่ผ่านมา การทำลายป่าฝนเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เป็นการคุกคามที่อยู่อาศัยของลิงอุรังอุตังที่ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าสายพันธุ์อื่น ๆ อีกมากมาย เช่น เสือ, แรด, และช้าง


มลพิษ

ข้อมูลที่ตีพิมพ์ในเดือน ตุลาคม 2012 จากผลการศึกษาร่วมกันระหว่าง Stanford University และ Yale University พบว่าการดำเนินการไถเปิดพื้นที่เพื่อทำฟาร์มเพาะปลูกปาล์มน้ำมันในเกาะบอร์เนียวได้ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 140 ล้านตันในปี 2010 หรือเทียบเท่ากับปริมาณการปล่อยมลพิษจากรถยนต์ 28 ล้านคัน

 

น้ำมันปาล์มไม่ดีสุขภาพเรา?

จากผลการศึกษาติดตามกลุ่มคนที่รับประทานอาหารโดยมีน้ำมันปาล์มเป็นส่วนประกอบเป็นเวลา 5 สัปดาห์พบว่าระดับLDL คอเลสเตอรอลในเลือดของพวกเขาเพิ่มมากขึ้น คล้ายกับผู้ที่รับประทานอาหารในรูปแบบ Trans fats ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจจากคอเลสเตอรอลที่ "ไม่ดี" และ ทำให้ คอเลสเตอรอลที่ "ดี" ในเลือดของเราลดลงด้วย

 

คุ้มค่าหรือไม่?

อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มสามารถทำรายได้สูงเป็นพันล้านดอลลาร์ให้แก่ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มชั้นนำของโลก ในอินโดนีเซีย และ มาเลเซีย แต่มันเป็นมูลค่าความสูญเสียทางชีวภาพของโลกที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในระยะยาว ต้องถามตัวเองว่าเป็นเรื่องที่คุ้มค่าหรือไม่?

 

ก่อนซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์ต่างๆ โปรดตรวจสอบข้อมูลฉลากและเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากน้ำมันปาล์ม

Some big companies are making an effort to stop their Palm Oil usage, or have promised to source all their palm oil from certified, sustainable sources over the next few years. While these initiatives are great and could effect real change in the destructive palm oil industry, there is not enough happening to save these precious forests, home to species such as the orangutan, which are losing their habitat at a rate of 300 football fields an hour.

Until there is evidence that real change has been made to ensure all palm oil is sustainably sourced, it is a good idea to avoid buy products that contain palm oil all together, and instead invest in palm oil free products, such as Aware Environmental’s entire range of cleaning and household products.

Here are some reasons why:

Loss of culture and human rights

Among the 3.7 million people work in the palm oil industry, thousands are child laborers forced to work, pulled into the industry through debt bondage or taken by human traffickers.

As well as this, Indigenous people in these areas are being pushed off ancestral land to make way for plantations. Many of these families still do not have the legal documents that would grant them and their children basic rights.

Feared endangerment of the Orangutan

Palm oil deforestation has contributed to cutting Bornean orangutan populations in half since the 1980’s, down to 54,000, according to environmental groups. At this rate, some predict these animals could be extinct within a matter of years. Yep, that’s why we’ve got orangutans on our website.

The Orangutan Conservancy estimates that orangutans have lost over 80 percent of their natural habitat in the last 20 years. Check out the Orangutan Conservancy website to find out how you can help.

Destruction of rainforest

The expansion of palm oil has introduced humans into parts of the rainforest that had been previously untouched for hundreds of years. The ongoing destruction of these rainforests continues to threaten the habitat of our endangered orangutans and many other species that call these forests home, such as tigers, rhinos and elephants.

Pollution

A joint study published in October 2012 by Stanford University and Yale University found that land-clearing operations for plantations in Borneo emitted more than 140 million tonnes of carbon dioxide emissions in 2010 alone, equal to annual emissions from about 28 million vehicles.

Palm oil is bad for you

Turns out, palm oil is bad for you too. A study that followed people who ate a diet rich in palm oil for five weeks saw an increase in their LDL cholesterol levels – very similar to what occurs when people consume trans fats, which increase our risk of heart disease by increasing the “bad” cholesterol, while also lowering the “good” cholesterol in our blood.

Is it really worth it?
This palm oil industry brings billions of dollars in revenue to the world’s top producers, Indonesia and Malaysia. But at the expense of one of the world’s most biologically diverse areas and given the long-term social costs, you have to ask yourself: is it all really worth it?
Always check the back of pack details. Support products that are palm oil free.

For more information about palm oil check out our palm oil free page.


Scroll to Top